Begränsa användning av minnesenhet

Även om minnesenheter som USB-minnen är praktiska att använda, ökar de risken för informationsläckage om de inte hanteras på rätt sätt. I det här avsnittet beskrivs hur du förhindrar användning av minnesenheter, samt hur du begränsar möjligheten att spara scannade dokument på minnesenheten eller skriva ut data som sparats på minnesenheten. Administratörs- eller enhetsadmin-behörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>  <Använd scannings-/utskriftsfunktion>  Välj <Av> för <Använda scanningsfunktion> eller <Använd utskriftsfunktion>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering)  <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>
9HUY-0JA