Hantera användare

Du kan säkerställa en högre nivå av säkerhet och effektivitet genom att använda ett användarautentiseringsprogram (inloggningstjänst) för att hantera maskinens användare (Inloggningstjänst). Vi rekommenderar att administratören hanterar alla användare enligt dina driftvillkor och krav på säkerhetsåtgärder. Funktioner för användarhantering

Inloggningstjänst

Ett användarautentiseringsprogram (inloggningstjänst) som kallas "Användarautentisering" används som primär metod för att hantera maskinens användare. Med inloggningstjänsten Användarautentisering kan personlig autentisering utföras för användare baserat på det användarnamn och lösenord som har registrerats för varje användare. Information om användaren kontrolleras antingen på databasen i maskinen eller på en extern autentiseringsserver. Tack vare möjligheten att exakt definiera vilka funktioner som är tillgängliga för varje användare, kan du anpassa maskinens funktioner och förbättra säkerheten genom att begränsa åtkomst till vissa funktioner. Det kan också vara möjligt att använda hantering av avdelnings-ID för att hantera grupper, beroende på vilken enhet som används för autentisering.
Om du inte använder anpassningsfunktionen, ställer du in <Aktivera användning av personliga inställningar> (<Aktivera användning av personliga inställningar>) till <Av>.

Funktioner för användarhantering

Fördelarna med användarhantering beskrivs nedan. För att skydda viktiga data och minska kostnaderna kan du begränsa åtkomsten till maskinen och definiera en rad åtgärder som är tillgängliga för användare.
Förhindra obehörig användning av tredje part
Eftersom användning av maskinen är begränsat till endast godkända användare, förhindras informationsläckage till följd av obehörig användning av tredje part, även om maskinen är placerad där den är åtkomlig för andra.
Ställa in behörighetsnivåer
Med personlig autentiseringshantering kan du definiera tillgänglig åtgärder genom att ange roll (behörighetsnivå) för varje användare. Du kan t.ex. välja rollen Administratör för att ge full åtkomstbehörighet, rollen Nätverksadmin för att tillåta konfigurering av nätverksrelaterade inställningar, eller rollen Enhetsadmin för att tillåta konfiguration av enhetsinfoinställningar och inställningar för nycklar och certifikat som krävs för särskilda funktioner. Genom att välja och tilldela olika behörighetsnivåer för administratörer, kan du arbeta mer effektivt som ett team för att hantera ett brett spektrum av maskinhanteringsuppgifter.
Ställa in användarbegränsningar
Personlig autentiseringshantering gör att en användare med administratörsbehörighet kan hantera ett urval av åtgärder som är tillgängliga för användare. Genom att kunna begränsa behörigheten för varje användare får du en mer exakt av användarhanteringen.
Hantera grupper av användare
Användare kan delas in i grupper baserat på avdelnings-ID (hantering av avdelnings-ID), där du kan kontrollera det totala antalet utskrivna och scannade sidor för varje avdelnings-ID. Du kan också ange gränsvärden för varje avdelnings-ID, t.ex. högst 500 utskrivna sidor eller högst 200 kopierade sidor. Den här funktionen kan bidra till att öka kostnadsmedvetenheten och ge tips på hur du kan förbättra din verksamhet.
Optimering av inställningar för varje användare
Olika inställningar kan sparas för varje användare och tillämpas vid inloggning. Användare kan skapa personliga knappar och de kan ange en personlig mapp på nätverket. Maskinen kan också komma ihåg lösenord, så att användarna kan logga in igen utan att ange lösenordet igen.
Koppla användarkonton med nyckelkedjor för enklare drift
Om annan autentiseringsinformation från autentiseringsinformationen som används för inloggning krävs måste autentiseringsinformationen anges en gång, men måste inte anges igen om autentiseringen lyckas. Autentiseringsinformationen kallas en nyckelkedja. Då nyckelkedjor är kopplade till användarkonton måste autentiseringsinformationen anges igen, även om maskinen stängs av.
Koppla användarkonton med avdelnings-ID för att begränsa antalet kopior och utskrifter
Användarkontons användarautentisering kan kopplas med avdelnings-ID. Genom att ange kopierings- och utskriftsbegränsningar för avdelnings-ID i förväg, kan du begränsa antalet kopior eller utskrifter för varje avdelning som en användare hör till. Mer information om hur du kopplar användarkonton med avdelnings-ID finns i Registrera användarinformation på den lokala enheten. Mer information om hur du anger begränsningar för respektive avdelning finns i Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID.
9HUY-0H2