<Skrivare>

Ange inställningarna för utskriftsfunktionerna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utmatningsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan skriva ut rapporter för maskininställningarna.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utmatningsrapport>
-
-
-
-
-
-

<Skrivarinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Ange utskriftsinställningarna.
Mer information finns i Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare)).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.

<Begränsa skrivarjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Om denna inställning är satt till <På> kan du begränsa jobb från skrivardrivrutinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa skrivarjobb>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
När <På> är valt:
<Välj jobb att tillåta>: <Reserverade jobb>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings

<PDL-val (Plug and play)>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Välj standardspråk för sidbeskrivning (PDL).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PDL-val (Plug and play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Fax>*1, <PCL6 (V4)>*1
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.

<Pappermatläge fr skrivardrivrutinjobb med univrslfack>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange om skrivardrivrutinsinställningarna ska prioriteras eller pappersinställningarna i maskinen när du skriver ut ett jobb med universalfacket som papperskälla. Om du dessutom prioriterat inställningarna i maskinen ställer du in pappersmatningsläge för när papper i valfritt format ställs in i universalfacket.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappermatläge fr skrivardrivrutinjobb med univrslfack>
<Läge A (Prioritera skrivardrivrutininställningar)>, <Läge B (flexibelt om valt format är Fritt)>, <Läge C (matning endast om pappersinställ. matchar)>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När följande villkor är uppfyllda kan du trycka på <Byt tillf. papper i univ.fack> på skärmen för val av papper för <Kopia> och <Åtkomst lagrade filer> för att ändra pappersstorlek/typ som ska fyllas på från universalfacket:
Om papperet är påfyllt i universalfacket
Om inställningen är <Läge A (Prioritera skrivardrivrutininställningar)>
Om <Standardalternativ för universalfack> är inställd på <Använd förinställning>
Om det pappersformat som har angetts i skrivardrivrutinen skiljer sig från det pappersformat som angetts i universalfacket, visas ett felmeddelande.
Notera följande när valfritt pappersformat är inställt för <Läge A (Prioritera skrivardrivrutininställningar)>.
Se till att ange papperstyp i skrivardrivrutinen vid utskrift av kuvert. Om detta inte har angetts går det inte att skriva ut.
Pappersstopp eller annat utskriftsproblem kan inträffa om papperstyp inte har angetts vid utskrift på andra papperstyper.

<Inställningar för PS-lösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange det lösenord som begränsar användningen av det kontrollkommando som förberetts av PS-skrivaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för PS-lösenord>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> är ett lösenord som tillåter ändringar i systemparametern, och <StartJob Password> är ett lösenord som tillåter att startjob/exitserver-operatorerna kan utföras. Mer information finns i PostScript-språksspecifikationerna.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange papperstypen som ska användas för kommandot PCL5 PaperSource.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersmatn.läge när PCL-emulering används>
<Läge 0>, <Läge 1>, <Läge 2>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Utförlig information om varje inställning finns i avsnittet Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare)).

<Använd JDF>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange om du vill skriva ut med JDF.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd JDF>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Se handboken för JDF-filanpassning för information om hur man skapar JDF- och JMF-filer och hur man skickar dem till skrivaren,.
9HUY-0SF