<Ange linje>

Ange faxlinjeinställningarna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om du har alternativet installerat. Kontrollera de tillbehör som är installerade på den här maskinen

<Linje 1> till <Linje n>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje>
Ange inställningar såsom faxnummer och enhetsnamn för varje rad.
Antalet rader som visas varierar beroende på följande:
De tillval som finns installerade
Inställningen <Antal sändningsrader> (endast klientmaskin för fjärrfax)
<Registrera enhetens telefonnummer>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje 1> till <Linje n>
Du kan registrera det faxnummer som ska användas när fax används på maskinen. Det registrerade faxnumret skrivs ut på papper hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar ett fax. Faxlinjeinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera enhetens telefonnummer>
Ange användarens telefonnummer.
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Registrera enhetsnamn>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje 1> till <Linje n>
Du kan registrera namnet på företaget eller avdelningen som enhetens namn. Det registrerade namnet skrivs ut på papper hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar ett fax. Faxlinjeinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera enhetsnamn>
Ange enhetens namn
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Välj linjetyp>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje 1> till <Linje n>
Du kan ange vilken typ av telefonlinje som är ansluten till maskinen. Om denna inställning är felaktig kommer du inte att kunna kommunicera med andra maskiner. Kontrollera vilken typ av telefonlinje som du använder och gör rätt inställning. Faxlinjeinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj linjetyp>
<Pulsval>, <Ton>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Redigera linjenamn för skärm för linjeval> *
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje 1> till <Linje n>
Du kan registrera linjenamnet på en knapp som visas på <Linjeval>-skärmbilden. Faxlinjeinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Redigera linjenamn för skärm för linjeval>
Ange linjens namn
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardadresslista vid linjeval> *
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje 1> till <Linje n>
Du kan ange vilken typ av adresslista som ska visas som standardinställning när du använder <Adressbok> på skärmbilden med grundläggande funktioner för Fax. Den här inställningen är bara giltig när du väljer linjen att använda på <Linjeval>-skärmbilden. Faxlinjeinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardadresslista vid linjeval>
<Adresslista 1> på <Adresslista 10>, <Alla adresslistor>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Välj sändningslinje> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>  <Ange linje>
Du kan ställa in prioritet för en linje som ska användas för att skicka fax samt välja en linje som inte får användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj sändningslinje>
<Linje 1> : <Prioriterad S.>, <Förhindra S.>
<Linje n>*1: <Prioriterad S.>, <Förhindra S.>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Antalet rader som visas varierar beroende på de installerade tillvalen.
Även om du sätter <Linje 1> till <Förhindra S.> används fortfarande Linje 1 för faxinformationstjänster.
Om du väljer en annan linje i <Alternativ>, får den inställningen prioritet.
9HUY-0U4