<Hanteringsinställningar>

Ange inställningarna för drift och hantering av maskinen, inklusive användar- och maskinvaruhantering samt säkerhetsinställningar.

<Användarhantering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>
Ange inställningarna för att hantera användare av maskinen.

<Enhetshantering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>
Ange inställningarna för att hantera hårdvara och extrautrustning.

<Licens/övrigt>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>
Ange inställningarna för att registrera licenser och för programvaran som kan användas på maskinen.

<Datahantering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>
Ange inställningar för datahantering, inklusive hur du importerar, exporterar och initierar inställningsdata.

<Säkerhetsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>
Ange inställningarna för att förbättra maskinens säkerhet.
9HUY-0W4