Ställa in Avancerat utrymme på Allmän

Öppna lagringsutrymmet (Avancerat utrymme) i nätverket för att dela filer. Ange information som filtyper som ska sparas. Du kan skapa ett exklusivt utrymme för personlig användning i Avancerat utrymme. Om du vill göra Avancerat utrymme tillgänglig på ett nätverk, måste du ställa in maskinen så att den kan användas som SMB-server eller WebDAV-server (Göra SMB-inställningar eller Göra inställningar för WebDAV).

Avancerat utrymme Satsinställningar

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>  <Förenade inställningar för avancerat utrymme>  <Nästa>.
3
Ställ in metoden för att göra Avancerat utrymme tillgängliga i nätverket och tryck på <Nästa>.
Om du vill göra Avancerat utrymme tillgänglig utifrån som en WebDAV-server, tryck på <Av WebDAV>.
Om du vill göra Avancerat utrymme tillgänglig utifrån som en SMB-server, tryck på <Av SMB>.
Om du ställer in <WebDAV>, sätts <Använd WebDAV-server> till <På>. Om du ställer in <Av SMB>, kommer inställningen <Använd WebDAV-server> i <SMB-serverinställningar> att ställas in på <På>.
Göra inställningar för WebDAV
Göra SMB-inställningar
4
Ställ in Avancerat utrymme.
<Hantera autentisering>
För att hantera autentisering, tryck på <På>.
<Tillåt att personligt utrymme skapas>
För att skapa en exklusiv mapp för personlig användning i Avancerat utrymme, tryck på <På>. Om <Hantera autentisering> är sätts till <På> är inställningen inte möjlig.
<Förhindra extern skrivning>
För att skapa en exklusiv mapp för personlig användning i Avancerat utrymme, tryck på <På>.
<Tillåtna filformat för lagring>
Välj ett av filformaten som ska sparas i Avancerat utrymme.
<Format som stöds av enhet>
Filer i pdf-, jpg-, jpe-, jpeg-, tif-, tiff-, xps-, pptx- och oxps-format
<Vanliga kontorsformat>
Förutom filer i <Format som stöds av enhet>, doc-, xls-, csv-, ppt-, txt-format och generella filer.
<Alla>
Alla filformat.
5
Tryck på <Nästa> och genomför nödvändiga inställningar.
Om du ställer in <Av WebDAV>
Ange om du vill använda TLS och tryck på <Nästa>.
Om du använder TLS tryck på <På>. Konfigurera inställningen av nycklar och certifikat. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Om du ställer in <Hantera autentisering> och TLS-inställningen till <På>, sätts inställningen för <Autentiseringstyp> i <Inställningar för WebDAV-server> till <Grundinst.>. <Inställningar för WebDAV-server>
Om du anger <Av SMB> och <Hantera autentisering> till <På>
1
Ange autentiseringstyp.
<Kräv SMB-signatur för anslutning>
För att begära ett SMB-paket vid anslutning till en SMB-server, tryck på <På>.
<Kräv kryptering för anslutning>
För att begära en anslutning med SMB 3.0/3.1-krypterad kommunikation när du är ansluten till en SMB-server, tryck på <På>.
<Autentiseringstyp>
Om du anger autentiseringstyp ställs inställningen <Använd SMB-verifiering> i <SMB-serverinställningar> in på <På>. <SMB-serverinställningar>
2
Tryck på <Nästa>.
Om du anger <Av SMB> och <Hantera autentisering> till <Av>
Du behöver inte konfigurera inställningen. Fortsätt till steg 6.
6
Tryck på <OK>.
7
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
Även om <Förhindra extern skrivning> är inställt på <På> kan användare med administratörsbehörighet utföra följande funktioner.
Hantera mappar/redigera filer genom att ansluta direkt till Avancerat utrymme från Windows Explorer på en dator.
Hantera mappar/redigera filer från <Nätverk> i <Scanna och lagra> eller <Åtkomst lagrade filer> på pekskärmen.

Skicka meddelande via e-post när filerna sparats

Du kan meddela en användare via e-post om att en fil har sparats i Avancerat utrymme på maskinen. E-postmeddelandet innehåller sökvägen (URI: Uniform Resource Identifier) till mappen som innehåller filen.
Högst 16 URI-sändningsinställningar kan registreras.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Store/Access Files]  [Advanced Space Settings].
4
Klicka på [URI TX Settings].
5
Klicka på [Enable].
Meddelandestatus ändras till <Enabled>, och alla registrerade URI-sändningsinställningar aktiveras.
6
Klicka på [Register New...].
7
Genomför nödvändiga inställningar.
[Path to Folder]
Ange sökväg till den meddelade mappen.
När Avancerat utrymme öppnas som en SMB-server
När Avancerat utrymme öppnas för allmänheten som en WebDAV-server
[Notice Timing]
Välj tidpunkt för sändning av URI-sändningen.
[When specified as a store location in Scan and Store]
Meddelande skickas varje gång en fil sparas i angiven mapp i Avancerat utrymme från <Scanna och lagra> på pekskärmen. Meddelande skickas emellertid inte när en fil sparas i eller en mapp läggs till i en undermapp.
[When a loopback address has been specified to send or forward]
Meddelande skickas varje gång en fil sparas i angiven mapp i Avancerat utrymme från en återkopplingsadress (en adress som indikerar den här maskinen i ett nätverk) med sänd- eller vidarebefordringsfunktionen. Meddelande skickas emellertid inte när en fil sparas i eller en mapp läggs till i en undermapp. Ange en återkopplingsadress när du använder Avancerat utrymme för maskinen som mottagare för <Scanna och skicka> eller <Inst. för vidarebefordring>. Registrera mottagare i adressboken
[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 700]
Meddelande skickas när det totala antalet filer och undermappar i mappen som angetts för meddelande i  uppgår till 700. Filer och mappar i undermappar räknas inte.
[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 900]
Meddelande skickas när det totala antalet filer och undermappar i mappen som angetts för meddelande i  uppgår till 900. Filer och mappar i undermappar räknas inte.
Du kan spara högst 1 000 filer eller undermappar i den angivna mappen.
[Notice Destination]
Ange e-postadressmottagare i [Select Destination].
Du kan ange en e-postadress som registrerats i adressboken eller en e-postadressgrupp som mottagare för meddelandet.
[Subject]
Ange ämne för e-postmeddelandet (upp till 40 tecken).
[Message]
Ange meddelande för e-postmeddelandet (upp till 140 tecken).
Förutom texten som anges här läggs också sökvägen till den mapp som anges i  och filnamnet till i e-postmeddelandet.
8
Klicka på [OK].
9HUY-05W