Ställa in en IPv6-adress

Följande typer är IPv6-adresser. Registrera efter behov. Upp till fyra tillståndslösa adresser kan registreras. Utför ett anslutningstest efter behov.
Typ
Förklaring
Länka lokal adress
Adresser som bara kan användas i samma länk och som har skapats automatiskt utan inställning. Kan inte användas utanför routerns intervall.
Tillståndslös adress
Adresser som har skapats automatiskt utifrån prefix från en router och MAC-adressen, även i en miljö utan DHCP-server.
Manuell adress
Adresser som anges manuellt. Prefixlängd och standardrouteradress har angetts.
Tillståndsstyrd adress
Adresser som hämtas från DHCP-servern.

Ställa in en IPv6-adress

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>  <IPv6-inställningar>.
3
Tryck på <Använd IPv6>  <På> <OK> för att aktivera IPv6-inställningar.
4
Ange en IP-adress.
Ange en IPv6-adress beroende på arbetsmiljö och ändamål.
Ange en tillståndslös adress
1
Tryck på <Tillståndslös adress - inställningar>.
2
Tryck på <På>  <OK>.
Ange en manuell adress
1
Tryck på <Manuell adress - inställningar>.
2
Tryck på <På> i <Använd manuell adress> och genomför nödvändiga inställningar.
 <Använd manuell adress>
Tryck på <På>.
 <Manuell adress>
Tryck på <Manuell adress> och ange en adress. Följande adresser kan inte användas.
Adresser som börjar med "ff" (multicast-adresser)
Adresser som består av endast "0"
IPv4-kompatibla adresser (IPv6-adresser där de övre 96 bitarna är "0" med en IPv4-adress i de nedre 32 bitarna)
IPv4-anslutna adresser (IPv6-adresser där de övre 96 bitarna är "0:0:0:0:ffff:" med en IPv4-adress i de nedre 32 bitarna)
 <Prefixlängd>
Längden på nätverksadressdelen kan ändras.
 <Standardrouteradress>
Tryck på <Standardrouteradress> och ange en adress. Följande adresser kan inte användas.
Adresser som börjar med "ff" (multicast-adresser).
Adresser som består av endast "0"
Om du inte anger en adress, lämna kolumnen tom.
Ange en tillståndsstyrd adress
1
Tryck på <Använd DHCPv6>.
2
Tryck på <På>  <OK>.
Tryck på <På> för <Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix> om du bara vill hämta den förra halvan av den tillståndsstyrda adressen från DHCP-servern genom att använda DHCPv6. <Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix>
5
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.

Utföra anslutningstest för en IPv6-adress

Om maskinen är korrekt ansluten, kan inloggningsskärmen för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) visas på en dator (Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)). Om man inte har en dator för att kontrollera detta, kan du kontrollera att anslutningen är klar med följande steg.
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <IPv6-inställningar>  <PING-kommando>  Ange adressen till en annan enhet som används eller värdnamnet  <Start>
När maskinen är korrekt ansluten, visas meddelandet <Svar från värddatorn.>.
Även om IP-adresserna är korrekt anslutna kan det hända att maskinen inte ansluts till nätverket om maskinen är ansluten till en växlingshubb. I så fall fördröjer du tidsinställningen för maskinens kommunikationsstart och försöker ansluta igen. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
9HUY-053