Konfigurerar systemdatakommunikation

Inställningarna som beskrivs i det här stycket krävs för att använda underlinjen för att utföra DNS-namnsolvering och datakommunikation via en proxy. Administratör eller nätverksadmin-behörighet krävs för att ange dessa inställningar.
Inställningarna för DNS-servern och proxyinställningarna för underlinjen kan endast användas för specifik systemdatakommunikation, till exempel att använda underlinjen för att få åtkomst till en distributionsserver för fast programvara. De kan inte användas för en vanlig internetanslutning. När en DNS-server eller proxyserver används för underlinjen för andra ändamål än systemdatakommunikation ska du registrera de adresser och portnummer som ska användas med underlinjen i huvudlinjens inställningar.

Ställa in DNS för underlinjen

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>  <Inställningar f. systemdatakommunik.>  <DNS-serveradress - inställningar>.
3
Ange nödvändiga inställningar.
Ange IP-adressen för DNS-servern enligt din miljö.
4
Tryck på <OK>.
5
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Ja>.

Proxyinställningar för underlinjen

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>  <Inställningar f. systemdatakommunik.>  <Proxyinställningar>.
3
Tryck på <På> för <Använd proxy>  ange nödvändiga inställningar tryck på <OK>.
<Serveradress>
Ange adressen för proxyservern som ska användas. Ange obligatorisk information, t.ex. IP-adress och värdnamn, enligt din miljö.
<Portnummer>
Skriv proxyserverns portnummer.
<Ange verifiering>
Tryck här för att ställa in autentiseringsinformationen när du använder autentiseringsfunktionen för en proxyserver. Tryck på <På> på skärmen som visas, ange användarnamn och lösenord för proxyautentisering och tryck på <OK>.
4
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
9HUY-05K