Tavă universală

Utilizaţi tava multifuncţională când doriţi să imprimaţi pe un tip de hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, cum ar fi etichetele sau plicurile.

Ghidaje de hârtie

Reglaţi ghidajele pentru hârtie la lăţimea exactă a hârtiei încărcate, pentru a vă asigura că hârtia este avansată drept în aparat. Apăsaţi pârghiile de eliberare a blocării, care sunt marcate cu o săgeată în imagine, pentru a elibera blocarea şi pentru a glisa ghidajele pentru hârtie.

Tavă pentru hârtie

Deschideţi tava pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
95H2-019