Metoda de bază pentru încărcarea hârtiei

Această secţiune descrie metoda generală pentru încărcarea hârtiei, cum ar fi hârtie simplă sau hârtie reciclată. În sertarul pentru hârtie încărcaţi hârtie de tipuri sau dimensiuni utilizate frecvent. Când utilizaţi temporar hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcaţi-o în tava universală.
Pentru a încărca hârtie în dispozitivul opţional Paper Feeder PF-J, urmaţi procedura aplicabilă la sertarul pentru hârtie.
Dacă pe pachetul de hârtie sunt instrucţiuni privind faţa de hârtie care se încarcă, respectaţi instrucţiunile respective.
Este posibil ca hârtia să se suprapună sau să apară un blocaj de hârtie, în funcţie de suprafaţa tăiată a hârtiei. Schimbarea orientării hârtiei şi reîncărcarea acesteia poate reduce efectul suprafeţei tăiate.
Dacă se termină hârtia şi imprimarea se opreşte, încărcaţi un nou teanc de hârtie. Imprimarea reîncepe după încărcarea noului teanc de hârtie.

Încărcarea hârtiei în sertarul de hârtie

Orientarea hârtiei
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a încărca hârtia disponibilă în poziţia corectă.
Hârtie
Orientare
A4*1, B5, A5 (portret), A6, B6, Legal*1, Letter*1, Statement, Executive, Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap/Folio, 16K, F4A, Indian-Legal, Custom (portret), Liber (portret), Plic*2, Plic farmaceutic
A5 (peisaj), Custom (peisaj), Free (peisaj)
*1 Poate fi încărcat și în dispozitivul opțional Paper Deck Unit PD-H.
*2 Poate fi încărcat în dispozitivul opțional Envelope Feeder EF-B.

Încărcarea hârtiei în format standard

Pentru a încărca hârtie al cărei format se găseşte în marcajele pentru formate de hârtie în sertarul pentru hârtie, utilizaţi următoarea procedură. Pentru hârtia al cărei format nu se găseşte în marcajele pentru formate de hârtie, consultaţi Încărcarea hârtiei de format personalizat.
1
Trageţi afară sertarul pentru hârtie, până când se opreşte.
Când încărcați hârtie de format LGL, trageți afară panoul frontal.
Când încărcați hârtie de format Legal, trageți afară panoul frontal.
2
Ajustaţi poziţiile ghidajelor pentru hârtie la formatul de hârtie pe care doriţi să îl utilizaţi.
3
Încărcaţi hârtia astfel încât marginea teancului de hârtie să fie aliniată cu ghidajul pentru hârtie din partea îndepărtată a sertarului pentru hârtie.
Introduceţi hârtia cu faţa de imprimat în sus.
Aerisiţi bine teancul de hârtie şi loviţi-l uşor de o suprafaţă dreaptă pentru a alinia marginile.
Când încărcaţi hârtie, nu depăşiţi marcajul pentru limita de încărcare
Asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte marcajul pentru limita de încărcare (). Dacă încărcaţi prea multă hârtie, pot apărea blocaje de hârtie.
Când încărcaţi hârtie cu o siglă, consultaţi Încărcarea hârtiei pretipărite.
4
Fixaţi sertarul pentru hârtie.
»
Continuaţi cu Specificarea dimensiunii şi tipului hârtiei în sertarul pentru hârtie
Când modificaţi formatul sau tipul de hârtie
Setările implicite din fabrică pentru formatul şi tipul de hârtie sunt <A4>, respectiv <Liber>. Dacă încărcaţi altă dimensiune sau alt tip de hârtie în aparat, aveţi grijă să modificaţi setarea. Dacă nu modificaţi setarea pentru dimensiunea sau tipul hârtiei, aparatul nu poate imprima corect.
Imprimarea pe spatele unei hârtii imprimate (Faţa 2 a foii cu 2 feţe)
Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptaţi cutele hârtiei imprimate şi introduceţi-o în tava universală, cu faţa de imprimat în sus (faţa imprimată anterior în jos). Apoi selectaţi tipul de hârtie şi selectaţi <Da> pentru <Activaţi setările pentru a 2-a faţă a colii cu 2 feţe?>.
Utilizaţi numai hârtie imprimată cu acest aparat.

Încărcarea hârtiei de format personalizat

Pentru a încărca hârtie de format personalizat sau altă hârtie al cărei format nu se găseşte în marcajele pentru formate de hârtie din sertarul pentru hârtie, utilizaţi următoarea procedură.
1
Trageţi afară sertarul pentru hârtie, până când se opreşte.
2
Glisaţi în afară ghidajele pentru hârtie.
Apăsaţi pârghia de blocare pentru a glisa ghidajele pentru hârtie înspre exterior.
3
Încărcaţi hârtia astfel încât marginea teancului de hârtie să fie aliniată cu partea din spate a sertarului pentru hârtie.
Aşezaţi teancul de hârtie cu faţa de imprimat în sus.
Aerisiţi bine teancul de hârtie şi loviţi-l uşor de o suprafaţă dreaptă pentru a alinia marginile.
Când încărcaţi hârtie, nu depăşiţi marcajul pentru limita de încărcare
Asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte marcajul pentru limita de încărcare (). Dacă încărcaţi prea multă hârtie, pot apărea blocaje de hârtie.
Când încărcaţi hârtie cu o siglă, consultaţi Încărcarea hârtiei pretipărite.
4
Aliniaţi ghidajele pentru hârtie la marginile hârtiei.
Apăsaţi pârghia de blocare şi glisaţi ghidajele pentru hârtie până ce sunt aliniate la marginile hârtiei.
Aliniaţi ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei
Ghidajele pentru hârtie care sunt prea lejere sau prea strânse, pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.
5
Fixaţi sertarul pentru hârtie.
»
Continuaţi cu Specificarea dimensiunii şi tipului hârtiei în sertarul pentru hârtie
Când modificaţi formatul sau tipul de hârtie
Dacă încărcaţi altă dimensiune sau tip de hârtie în aparat, asiguraţi-vă că modificaţi setările. Dacă nu modificaţi setarea pentru dimensiunea sau tipul hârtiei, aparatul nu poate imprima corect.
Imprimarea pe spatele unei hârtii imprimate (Faţa 2 a foii cu 2 feţe)
Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptaţi cutele hârtiei imprimate şi introduceţi-o în tava universală, cu faţa de imprimat în sus (faţa imprimată anterior în jos). Apoi selectaţi tipul de hârtie şi selectaţi <Da> pentru <Activaţi setările pentru a 2-a faţă a colii cu 2 feţe?>.
Utilizaţi numai hârtie imprimată cu acest aparat.

Încărcarea hârtiei în tava universală

Orientarea hârtiei
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a încărca hârtia disponibilă în poziţia corectă.
Hârtie
Orientare
A4, B5, A5 (portret), A6, B6, Legal, Letter, Statement, Executive, Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap/Folio, 16K, F4A, Indian-Legal, 3x5 inch, Custom (portret), Free (portret), Carte poștală, Carte poștală de răspuns, Carte poștală 4 pe 1, Plic, Plic farmacie
A5 (peisaj), Custom (peisaj), Free (peisaj)
1
Deschideţi capacul frontal al unităţii principale.
2
Deschideți ghidajele pentru hârtie.
Apăsaţi pârghia de blocare pentru a glisa ghidajele pentru hârtie înspre exterior.
3
Introduceţi hârtia în tava multifuncţională până ce hârtia se opreşte.
Introduceţi hârtia cu faţa de imprimat în sus.
Aerisiţi bine teancul de hârtie şi loviţi-l uşor de o suprafaţă dreaptă pentru a alinia marginile.
Când încărcaţi hârtie, nu depăşiţi marcajul pentru limita de încărcare
Asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte marcajul limitei de încărcare (). Dacă încărcaţi prea multă hârtie, pot apărea blocaje de hârtie.
Dacă utilizaţi plicuri, plicuri pentru farmacie sau hârtie cu o siglă, aveţi grijă la orientare când le încărcaţi în sursa de hârtie.
Încărcarea plicurilor
Încărcarea plicurilor de farmacie
Încărcarea hârtiei pretipărite
4
Aliniaţi ghidajele pentru hârtie la marginile hârtiei.
Apăsaţi pârghia de blocare şi glisaţi ghidajele pentru hârtie până ce sunt aliniate la marginile hârtiei.
Aliniaţi ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei
Ghidajele pentru hârtie care sunt prea lejere sau prea strânse, pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.
»
Continuaţi cu Specificarea formatului şi a tipului hârtiei în tava universală
Când modificaţi formatul sau tipul de hârtie
Dacă încărcaţi altă dimensiune sau alt tip de hârtie în aparat, aveţi grijă să modificaţi setarea. Dacă nu modificaţi setarea pentru dimensiunea sau tipul hârtiei, aparatul nu poate imprima corect.
Imprimarea pe spatele unei hârtii imprimate (Faţa 2 a paginii cu 2 feţe)
Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptaţi cutele hârtiei imprimate şi introduceţi-o în tava universală, cu faţa de imprimat în sus (faţa imprimată anterior în jos). Apoi selectaţi tipul de hârtie şi selectaţi <Da> pentru <Activaţi setările pentru a 2-a faţă a colii cu 2 feţe?>.
Utilizaţi numai hârtie imprimată cu acest aparat.

Încărcarea hârtiei în Paper Deck Unit PD-H

Pentru a încărca hârtie al cărei format se găseşte în marcajele pentru formate de hârtie în Paper Deck Unit PD-H, utilizaţi următoarea procedură.
1
Deschideţi capacul frontal al magaziei de hârtie.
Când încărcați hârtie de format LGL, trageți afară panoul frontal.
2
Aliniaţi poziţia manetei cu marcajul pentru formatul hârtiei ce urmează să fie încărcată.
Asigurați-vă că aliniaţi poziţia manetei cu marcajul pentru formatul hârtiei ce urmează să fie încărcată. O altă poziționare a manetei poate determina un blocaj de hârtie.
3
Încărcați hârtia în magazia de hârtie.
Introduceţi hârtia cu faţa de imprimat în sus.
Aerisiţi bine teancul de hârtie şi loviţi-l uşor de o suprafaţă dreaptă pentru a alinia marginile.
Când încărcaţi hârtie, nu depăşiţi marcajul pentru limita de încărcare
Asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte marcajul pentru limita de încărcare (). Dacă încărcaţi prea multă hârtie, pot apărea blocaje de hârtie.
Când încărcaţi hârtie cu o siglă, consultaţi Încărcarea hârtiei pretipărite.
4
Închideți capacul frontal al magaziei de hârtie.
»
Continuaţi cu Specificarea dimensiunii şi tipului hârtiei în sertarul pentru hârtie
Când modificaţi formatul sau tipul de hârtie
Setările implicite din fabrică pentru formatul şi tipul de hârtie sunt <A4>, respectiv <Liber>. Dacă încărcaţi altă dimensiune sau alt tip de hârtie în aparat, aveţi grijă să modificaţi setarea. Dacă nu modificaţi setarea pentru dimensiunea sau tipul hârtiei, aparatul nu poate imprima corect.
Imprimarea pe spatele unei hârtii imprimate (Faţa 2 a foii cu 2 feţe)
Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptaţi cutele hârtiei imprimate şi introduceţi-o în tava universală, cu faţa de imprimat în sus (faţa imprimată anterior în jos). Apoi selectaţi tipul de hârtie şi selectaţi <Da> pentru <Activaţi setările pentru a 2-a faţă a colii cu 2 feţe?>.
Utilizaţi numai hârtie imprimată cu acest aparat.
95H2-01J