Înregistrarea unui format liber de hârtie (format personalizat)

Puteţi înregistra până la cinci formate libere de hârtie utilizate frecvent. Formatele de hârtie înregistrate aici se afişează în ecranele de selecţie a formatului de hârtie pentru sertare şi pentru tava multifuncţională (Specificarea dimensiunii şi tipului hârtiei în sertarul pentru hârtie sau Specificarea formatului şi a tipului hârtiei în tava universală).
1
Selectaţi <Setări hârtie> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Înregistrare format Personalizat>.
3
Selectaţi un buton de la <S1> până la <S5> selectaţi <Înregistrare>.
Puteţi să asociaţi butonului un nume uşor de memorat, selectând <Redenumire>.
Dacă aţi selectat butonul înregistrat, selectaţi <Editare>.
4
Setaţi formatul de hârtie.
Specificaţi lungimea laturii <X> şi a laturii <Y>. Selectaţi <X> sau <Y> pentru a specifica lungimea fiecărei laturi utilizând tastele numerice sau /.
5
Selectaţi <Aplicare>.
95H2-025