Operarea de bază

Chiar dacă funcţiile şi setările sunt diferite, metodele de operare a butoanelor afişate pe ecran şi procedura de selectare a articolelor sunt aceleaşi. Această secţiune descrie metodele de operare a butoanelor afişate frecvent pe ecran, precum şi modul de selectare a articolelor.
Cum se utilizează /
Derularea ecranului
Bara de derulare se afişează în partea dreaptă a ecranului când nu încap toate informaţiile pe un ecran. Dacă este afişată bara de derulare, utilizaţi  /  pentru a derula în sus sau în jos. Culorile textului şi de fundal ale unui element sunt inversate când se selectează această opţiune.
Modificarea valorilor setărilor
Utilizaţi  /  pentru a introduce valori. Dacă se afişează în partea din stânga-sus a ecranului, puteţi să introduceţi direct valorile utilizând tastele numerice. Introducerea caracterelor
Valorile în ( ) afişate mai jos de caseta pentru introducere reprezintă intervalul pentru introducere.
Cum se utilizează /
Trecerea la ecranul următor/revenirea la ecranul anterior
Apăsaţi  pentru a trece la ecranul următor. Apăsaţi  pentru a reveni la ecranul anterior.
Puteţi trece la ecranul următor apăsând şi puteţi reveni la ecranul anterior apăsând  (Înapoi).
Modificarea valorilor setărilor
Utilizaţi  / pentru a regla scala cursorului.
Deplasarea cursorului
Utilizaţi  /  pentru a introduce text şi valori. Introducerea caracterelor
Cum se utilizează
Apăsaţi pe  pentru a aplica o setare.
Utilizarea tastelor numerice
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce text şi valori. Introducerea caracterelor
Puteţi modifica mai multe setări cu privire la afişaj, cum ar fi limba de afişare: <Setări afişare>
Puteţi modifica ecranul care este afişat în mod automat când aparatul este inactiv pentru o anumită perioadă de timp: <Funcţie după resetare auto>
Puteţi modifica mai multe setări pentru accesibilitate, cum ar fi viteza de derulare: <Accesibilitate>
95H2-01X