Utilizarea panoului de control

Puteţi utiliza afişajul şi tastele de pe panoul de control pentru a configura setările aparatului sau funcţiile de operare. Această secţiune descrie utilizarea de bază a afişajului şi a tastelor.
Reglarea luminozităţii afişajului
În cazul în care conţinutul de pe afişaj nu se vede bine, reglaţi luminozitatea de la panoul de control.
<Setare>  <Preferinţe>  <Accesibilitate>  <Luminozitate ecran> reglaţi luminozitatea utilizând  sau
95H2-01S