<Comun>

Această secţiune descrie setările pentru funcţii precum Setări alimentare hârtie, Setări ieşire hârtie şi Setări de imprimare.
Este posibil ca unele setări să nu se afişeze, în funcţie de configuraţia echipamentelor opţionale instalate pe aparat.
<Selectare auto sursă hârtie>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Puteţi configura sursa de hârtie care va fi utilizată la imprimare cu opţiunea <Selectare hârtie> setată la <Automat>. Această setare funcţionează şi atunci când hârtia din sursa de hârtie curentă se termină în timpul imprimării. Selectarea automată a sursei de hârtie adecvate pentru o anumită funcţie
<Comutare metodă alimentare hârtie>
<Setare> <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Când utilizaţi în mod regulat hârtie cu sigle cum ar fi anteturi, în timp ce imprimaţi atât pe o faţă cât şi pe două feţe, puteţi seta această setare la <Priorit. faţă tipăr> pentru a imprima prima pagină pe partea frontală atât la imprimarea pe o faţă, cât şi pe două feţe, fără a fi nevoie să schimbaţi orientarea hârtiei. Încărcarea hârtiei pretipărite
<Temporizare lucrare suspendată>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Dacă această setare este setată la <Pornit> şi o lucrare este suspendată din cauza lipsei de hârtie etc., aparatul imprimă automat următoarea lucrare după perioada de timp specificată.
<Job Separator Between Jobs>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opţiune vă permite să introduceţi hârtia specificată la pornirea fiecărei lucrări când sunt imprimate consecutiv mai multe lucrări.
<Job Separator Between Copies>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opţiune vă permite să introduceţi hârtia specificată la fiecare număr de seturi de copii pentru a împărţi seturile. Dacă setaţi această opţiune, hârtia este introdusă când se imprimă cu Sortare (Ordinea paginilor).
<Prioritate tipărire>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
O lucrare la care s-a setat o prioritate mai mare poate fi setată să se imprime după ce se termină lucrarea în curs de procesare.
<Ştergere automată Lucrări suspendate>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Dacă această setare este setată la <Pornit> şi o lucrare este suspendată din cauza unui blocaj de hârtie etc., aparatul şterge automat lucrarea după perioada de timp specificată.
<Acţiune când niv. toner. rămas e scăzut>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteţi să setaţi operaţia de imprimare când tonerul rămas în cartuşul de toner are un nivel scăzut. De asemenea, puteţi să stabiliţi dacă să se afişeze mesajul de înlocuire a tonerului.
95H2-07F