Imprimantă

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări imprimantă>
<Custom Settings>
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
<PCL>
-
-
-
<PS>
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
<PDF>
-
-
-
<XPS>
-
-
-
<Utility>
-
-
-
<Restricţionare lucrări imprimantă>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings for Printer Settings
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Sel. luc. de autorizat>: <Lucrări rezervate>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Comutare mod selectare auto sursă hârtie>
<Prioritate alim. hârtie muchie scurtă>, <Prioritate aliment. hârtie muchie lungă>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Alim din tava multif în lipsa sursei hâr>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prior. tavă mult. pt sel. auto sursă hâr>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Selecţie PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <UFR II (V4)>, <PCL6 (V4)>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Nepotr. dim. hâr pt. sursă hâr dim. lib.>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Priorit. impr. vertic. pt. dim. liberă>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PS Setări Parolă>
<Parolă ParamSistem>, <Parolă pornire lucrare>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Mod alim. hârtie la utiliz. emulare PCL>
<Mod 0>, <Mod 1>, <Mod 2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H2-066