Recepţionare

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări Comune>
<Tipărire pe ambele feţe>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Reducere format RX>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod Micşorare>: <Automat>, <Fix>
<Raport Micş.>: De la 75 la 90% la 97%
<Direcţia de micşorare>: <Vert. şi oriz.>, <Numai vertical>
<Subsol pagină RX>
<Pornit>, <Oprit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H2-06K