Administrare dispozitiv

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări informaţii dispozitiv>
<Nume dispozitiv>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Locaţia>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Afişare statut lucr. înainte de autent.>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţ. acces la lucr. altor utiliz.>
<Tipărire>: <Oprit>, <Pornit>
<Recepţionare>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare jurnal lucrări>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Oprit>:
<Extr jur. cu sw. gest.>: <Nu permite>, <Permite>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Salvare jurnal verificări>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Extragere jurnal autentificare reţea>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare Acces Reprezentat service>
<Oprit>, <Oprit (Necesită autentificare)>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IU la dist./Inf. cons. Toner Status set.>
<Afiş. but. cump. consum. în IU la dist.>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Toner Status>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Afiş. but. cump. cons.>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interzicere iniţializare parolă admin.>
<Oprit>, <Pornit>
Nu
Nu
-
<Restricţionare operaţiuni Mod Special>
<Oprit>, <Pornit>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod Canon original>
<Oprit>, <Pornit>
Da
Nu
-
95H2-06W