Administrare utilizator

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Gestionare Autentificare>
<Setare parolă administrator>
(32 caractere maximum)
Da
C
Authentication User Management
<Setare PIN administrator>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>: Intrare PIN (7 cifre maximum)
<Setări informaţii administrator sistem>
<ID şi PIN Administrator Sistem>, <Nume administrator sistem>, <Adresa e-mail>, <Informaţii de contact>, <Comentariu>
Da
C
Department ID Management Settings
Când este selectată opţiunea <ID şi PIN Administrator Sistem>:
<ID administr. sistem>: 7654321 (Maximum şapte cifre)
<PIN administr. sistem>: 7654321 (Maximum şapte cifre)
<Gestionare ID Departamente>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Department ID Management Settings
95H2-06U