Setări temporizator/energie

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări dată/oră>
<Setări dată/oră curentă>: Setarea datei şi a orei (număr din 12 cifre)
Da
Nu
Settings/Registration Basic Information
<Zona orară>: De la UTC-12:00 la UTC+01:00 la UTC+14:00
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări oră de vară>:<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Format oră>
<12 h>, <24 h>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Pornire rapidă pt. alim. generală>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Timp resetare auto>
0 minute=Oprit, 10 până la 50 de secunde în trepte de câte 10 secunde, de la 1 la 2 la 9 minute în trepte de câte un minut
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare timp resetare auto>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Funcţie după resetare auto>
<Funcţia implicită>, <Funcţia selectată>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval Oprire Automată>
0 ore=Oprit, de la 1 la 4 la 8 ore în trepte de câte o oră
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporiz. săptămânal cu oprire automată>
De <Duminică> până <Sâmbătă>, de la 00:00 până la 23:59, în incremente de câte un minut
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Se permite mod hibern. în timpul erorii>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Timp hibernare auto>
10 secunde, 1 minut, 2 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute, 30 minute, 40 minute, 50 minute, 1 oră, 90 minute, 2 ore
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare energie în modul hibernare>
<Mic>, <Mare>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Set. pt Ieşire din Hibern. la Lucrare RX>
<Nu porniţi panoul de control al dispoz.>, <Porniţi panoul de control al dispozitiv.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizator săptămânal hibernare auto>
De <Duminică> până <Sâmbătă>, de la 00:00 până la 23:59, în incremente de câte un minut
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări ora ieşire din mod hibernare>
<Oprit>, <Pornit>
Când este selectat <Pornit>: de la 00:00 la 23:59, în incremente de un minut
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H2-05U