Setarea datei/orei

Setaţi data şi ora pentru aparat. Data şi ora sunt utilizate ca referinţă pentru funcţiile ce specifică timpul; prin urmare, acestea trebuie setate exact.

Setarea fusului orar

<Setare> <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Setări dată/oră>  <Zona orară>
Ce este UTC?
Coordinated Universal Time (UTC) este standardul pentru timp după care se reglează ceasurile din lume. Diferenţele de oră depind de ţara sau de regiunea în care este utilizat aparatul. Setarea zonei corecte UTC este necesară pentru comunicarea prin Internet.

Setarea datei şi orei curente

<Setare> <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Setări dată/oră>  <Setări dată/oră curentă>
Puteţi să modificaţi formatul de afişare pentru oră.
<Format oră>
95H2-004