Setarea adresei IPv4 a liniei secundare

Specificaţi adresa IPv4 de utilizat pentru linia secundară.
Numai adresele IPv4 pot fi utilizate cu linia secundară.
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>.
3
Selectaţi <Setări adresa IP> şi setaţi adresa IP a liniei secundare.
De asemenea, puteţi seta atât preluarea automată, cât şi preluarea manuală. Dacă le setaţi pe ambele şi setaţi <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> la <Oprit>, adresa IP introdusă manual este utilizată când preluarea adresei IP automate eşuează.
Atribuirea automată a adresei IP cu DHCP
1
Selectaţi <Setări adresa IP>  <Obţinere automată>.
2
Selectaţi <DHCP>.
Dacă s-a selectat <DHCP>, comunicarea se realizează pentru a verifica dacă sunt furnizate servicii de reţea, indiferent dacă mediul poate utiliza DHCP. Este recomandat să deselectaţi acest articol dacă nu utilizaţi DHCP.
Introducerea manuală a adresei IP
1
Configuraţi o setare pentru dezactivarea obţinerii automate.
Selectaţi <Obţinere automată>  <Oprit>.
2
Selectaţi <Obţinere manuală>.
3
Introduceţi adresa IP şi masca de subreţea.
Introduceţi aceste valori în fiecare ecran utilizând tastele numerice şi apăsaţi .
Când vă conectaţi la o altă reţea prin intermediul routerului, introduceţi adresa gateway-ului şi, de asemenea, configuraţi <Setări rutare statică>. Setarea rutării statice
95H2-00L