Setarea unei adrese IP

Pentru a conecta aparatul la o reţea, este necesară o adresă IP unică din reţea. Aparatul acceptă două versiuni de adrese IP: „IPv4” şi „IPv6”. Setaţi-le şi utilizaţi-le în conformitate cu mediul dumneavoastră. Puteţi utiliza fie IPv4, fie IPv6. De asemenea, le puteţi utiliza pe amândouă simultan.
Când la <Selectare Interfaţă> este selectată o metodă de conectare cu o linie principală şi o linie secundară, specificaţi adresa IP a liniei secundare la <Setări adresa IP> de la <Setări linie secundară>.
95H2-00H