Probleme la rezultatele imprimării

Imaginea imprimată este deplasată sau strâmbă.

Ghidajele pentru hârtie sunt aliniate incorect?

Potriviţi ghidajele pentru hârtie cu hârtia încărcată în sursa de hârtie.

Apar dungi albe/densitatea de imprimare este neregulată.

Ați curățat ansamblul de fixare?

Curățați ansamblul de fixare.
<Curăţaţi rola de presiune pentru fixare>

Nivelul de toner este scăzut?

Verificaţi cantitatea de toner rămasă şi înlocuiţi cartuşul de toner dacă este necesar.
Înlocuirea cartuşului de toner

Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?

Este posibil ca interiorul cartușului de toner să fie degradat. Înlocuiți cartușul de toner.
Înlocuirea cartuşului de toner

Utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată?

Modificați setarea [Humid Environment Mode]. Atribuirea valorii [High Humidity] pentru această setare poate remedia problema.
Setări de gestionare a tipurilor de hârtie
Dacă selectaţi [High Humidity] şi utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate scăzută, imaginile sau textul imprimat pot fi neclare.

Imaginile nu sunt imprimate pe partea de hârtie dorită.

Orientarea hârtiei încărcate este corectă?

Verificaţi orientarea şi partea de hârtie orientată în sus. Reîncărcaţi hârtia dacă aceasta este orientată corect.
Încărcarea hârtiei

Imaginile nu sunt imprimate la dimensiunea dorită.

Dimensiunea documentului original şi dimensiunea hârtiei încărcate se potrivesc?

Înlocuiţi hârtia încărcată cu hârtie de formatul pe care doriţi să imprimaţi.
Potriviţi [Output Size] din driverul de imprimantă cu formatul de hârtie pe care imprimaţi.

Orientarea nu se potriveşte pe ambele părţi ale hârtiei la utilizarea imprimării faţă-verso.

Setările pentru imprimarea faţă-verso sunt corecte?

Urmaţi procedura de mai jos pentru a verifica setările de imprimare.
1
Selectaţi orientarea documentului original din ecranul cu setările de imprimare al aplicaţiei.
2
Pe ecranul [Basic Settings] al driverului, setaţi [Orientation] la aceeaşi orientare pe care aţi setat-o la pasul 1.
3
În timp ce consultaţi previzualizarea imprimării, setaţi [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
Se afişează [Page Order] când [Page Layout] este setată la [2 on 1] sau mai mult.

Apar pete pe documentele imprimate.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei

Pe document apar pete atunci când utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate scăzută?

Modificați setarea [Humid Environment Mode]. Atribuirea valorii [Low Humidity] pentru această setare poate remedia problema.
Setări de gestionare a tipurilor de hârtie
Dacă selectaţi [Low Humidity] şi utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată, densitatea de imprimare poate deveni mai redusă sau inegală.

Apar pete sau stropi de toner.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei

Pe document apar pete atunci când utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate scăzută?

Modificați setarea [Humid Environment Mode]. Atribuirea valorii [Low Humidity] pentru această setare poate remedia problema.
Setări de gestionare a tipurilor de hârtie
Dacă selectaţi [Low Humidity] şi utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată, densitatea de imprimare poate deveni mai redusă sau inegală.

În zonele goale apar imagini dublate.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei

Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?

Este posibil ca interiorul cartușului de toner să fie degradat. Înlocuiți cartușul de toner.
Înlocuirea cartuşului de toner

Temperatura de fixare este inadecvată?

Modificați setarea [Adjust Fixing Temperature]. Atribuirea valorii [Low 1] sau [Low 2] pentru această setare poate remedia problema.
Setări de gestionare a tipurilor de hârtie

Imprimare decolorată/cu dungi.

Nivelul de toner este scăzut?

Verificaţi cantitatea de toner rămasă şi înlocuiţi cartuşul de toner dacă este necesar.
Înlocuirea cartuşului de toner

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară. De asemenea, setați formatul și tipul de hârtie corect.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei
Specificarea formatului şi tipului de hârtie

Unele porțiuni rămân albe.

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiți cu hârtie potrivită.
Încărcarea hârtiei

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei

Cartușul de toner a ajuns la sfârșitul duratei de viață?

Este posibil ca interiorul cartușului de toner să fie degradat. Înlocuiți cartușul de toner.
Înlocuirea cartuşului de toner

Apar pete negre pe documentele tipărite.

Ați curățat ansamblul de fixare?

Curățați ansamblul de fixare.
<Curăţaţi rola de presiune pentru fixare>

Versoul colii de hârtie este pătat.

Hârtia încărcată are formatul mai mic decât cel specificat în datele pentru imprimare?

Verificați dacă dimensiunea specificată în datele pentru imprimare corespunde dimensiunii hârtiei încărcate.

Ați curățat ansamblul de fixare?

Curățați ansamblul de fixare.
<Curăţaţi rola de presiune pentru fixare>

Apar dungi sau pete similare cu picături dispersate de apă.

Dungile sau petele apar la setarea modului de imprimare față-verso?

Modificați setarea <Mod prevenţie model picături de apă>. Atribuirea valorii <Pornit> pentru această setare poate remedia problema.
<Reglare calitatea imaginii>
Dacă această opțiune este setată la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să se reducă.

Tonerul de pe imaginile imprimate se desprinde.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei

Hârtia se încrețește.

Hârtia este încărcată corect?

Încrețiturile pot apărea dacă hârtia nu trece pe sub linia de limitare a încărcării sau ghidajul de limitare a încărcării sau dacă este înclinată oblic.
Încărcarea hârtiei

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiți cu hârtie potrivită.
Încărcarea hârtiei

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei

Hârtia se ondulează.

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiți cu hârtie potrivită.
Încărcarea hârtiei
Dacă tipul hârtiei a fost setat la <Simplă 2>, modificați setarea la <Simplă 1>.
Specificarea formatului şi tipului de hârtie

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară. De asemenea, setați formatul și tipul de hârtie corect.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei
Specificarea formatului şi tipului de hârtie
Încărcaţi din nou hârtia, cu fața de imprimare inversată.
La unele tipuri de hârtie, în situații rare, simptomul se poate accentua. În acest caz, reveniți la orientarea originală a hârtiei.

Hârtia nu a avansat/avansează mai multe coli de hârtie simultan.

Hârtia este încărcată corect?

Aerisiți teancul de hârtie astfel încât hârtia să nu fie lipită.
Verificați dacă hârtia este încărcată corect.
Încărcarea hârtiei
Verificați dacă numărul de coli de hârtie încărcate este potrivit și dacă este folosită hârtia potrivită.
Hârtie admisibilă
Încărcarea hârtiei
Verificați să nu fie încărcate mai multe tipuri de hârtie amestecate.
95H2-08R