Dostupný papier

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy papiera, ktoré je možné použiť v tomto zariadení.
Prečítajte si aj upozornenia týkajúce sa používania papiera.

Podporované veľkosti papiera

Veľkosti papiera
Zdroj papiera (štandardný)
Zdroj papiera (voliteľný)
Zásuvka na papier 1
Viacúčelový zásobník
Paper Feeder PF-J
Paper Deck Unit PD-H
Envelope Feeder EF-B
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
STMT
EXEC
FOOLSCAP/FOLIO
OFICIO
OFICIO (Mexiko)
LETTER
(Government)
OFICIO (Brazília)
LEGAL (India)
LEGAL
(Government)
FOOLSCAP
(Austrália)
F4A
3x5"
Voľný formát
(76,2 mm × 127,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm)
*1
*2
*1
*3
*2
Vlastný formát
(76,2 mm × 127,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm)
*1
*2
*1
*3
*2
Postcard
Reply Postcard
4 on 1 Postcard
Č.10 (COM10)
ISO-C5
DL
Monarch
Nagagata 3
Nagagata 4
Nagagata 40
Yougatanaga 3
Lekárenská obálka *4
*1 Môžete použiť nastavenia vlastnej veľkosti v rozsahu 99,0 mm x 148,0 mm až 216,0 mm x 355,6 mm.
*2Môžete používať obálky veľkosti 90,0 mm x 148,0 mm až 178,0 mm x 254,0 mm.
*3Môžete použiť papier veľkosti A4, LTR alebo LGL.
*4Môžete použiť papier veľkosti A4, A5, A6, B5 alebo B6.
Veľkosti papiera podporované týmto zariadením
„Vertikálna“ a „Horizontálna“ strana papiera

Podporované typy papiera

V tomto stroji môžete použiť papier bez obsahu chlóru.
Typ papiera
Hmotnosť papiera
Zdroj papiera (štandardný)
Zdroj papiera (voliteľný)
Zásuvka na papier 1
Viacúčelový zásobník
Paper Feeder PF-J
Paper Deck Unit PD-H
Envelope Feeder EF-B
Tenký
60 g/m²
Obyčajný 1
61 až 74 g/m²
Obyčajný 2
75 až 89 g/m²
Bežný 3
90 až 105 g/m²
Hrubý 1
106 až 120 g/m²
Hrubý 2
121 až 135 g/m²
Hrubý 3
136 až 163 g/m²
Hrubý 4
164 až 199 g/m²
Farebný 1
61 až 74 g/m²
Farebný 2
75 až 89 g/m²
Recyklovaný 1 *1
61 až 74 g/m²
Recyklovaný 2 *1
75 až 89 g/m²
Preddierovaný
75 až 80 g/m²
Štítky
118 až 190 g/m²
Hlavičkový 1
61 až 74 g/m²
Hlavičkový 2
75 až 89 g/m²
Hlavičkový 3
90 až 105 g/m²
Hlavičkový 4
106 až 120 g/m²
Hlavičkový 5
121 až 135 g/m²
Hlavičkový 6
136 až 163 g/m²
Hlavičkový 7
164 až 199 g/m²
Lepený
60 až 90 g/m²
Obálka
80 až 100 g/m²
Pohľadnica *2
190 g/m²
Lekárenská obálka
64 g/m²
*1 Môžete používať 100 % recyklovaný papier.
*2 Atramentovú tlačiteľnú pohľadnicu alebo pohľadnicu s odpoveďou nie je možné použiť.

K dispozícii je papier na obojstrannú tlač

Keď vykonávate 2-strannú tlač, použite papier, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky.
Formát papiera:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexiko), LETTER (Government), OFICIO (Brazília), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Austrália), F4A, Voľný formát (148,0 mm × 210,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm), Vlastný formát (148,0 mm × 210,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm)
Typ papiera:
Tenký, Obyčajný 1, Obyčajný 2, Obyčajný 3, Hrubý 1, Farebný 1, Farebný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Preddierovaný, Hlavičkový 1, Hlavičkový 2, Hlavičkový 3, Hlavičkový 4 a Lepený
Gramáž papiera:
60 g/m² až 120 g/m²
Ak používate iný papier, pri tlači na zadnú stranu tlačového papiera vyberte pod položkou <Povoliť nastavenia pre 2. stranu 2-str. hárka?> možnosť <Áno>.

Nepoužiteľný papier

Než začnete tlačiť, overte vhodnosť používaného papiera. Nepoužívajte nasledujúce typy papiera – v opačnom prípade hrozí riziko zaseknutia papiera alebo chýb tlače:
Pokrčený, skrútený, roztrhnutý alebo vlhký papier*1
Tenký papier zo slamenej buničiny, veľmi tenký papier, hrubý papier, lesklý papier
Papier s lepidlom alebo iným adhezívom alebo papier na štítky, ktorého zadná strana sa môže jednoducho odlúpnuť
Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom, zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
*1 Tlač na vlhký papier môže spôsobiť uvoľňovanie pary z výstupnej oblasti alebo prichytávanie kvapiek vody na výstupnú časť, čo však neznamená poruchu. Príčinou je odparovanie vody obsiahnutej v papieri v dôsledku tepla generovaného počas fixácie tonera na papier. Pravdepodobnosť výskytu tohto fenoménu je vyššia v prípade nízkej teploty v miestnosti.

Preventívne opatrenia týkajúce sa papiera

Pri použití papiera
Používajte iba taký papier, ktorý je plne prispôsobený prostrediu, v ktorom je toto zariadenie nainštalované. Použitie papiera skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu tlače.
Manipulácia s papierom a skladovanie
Odporúčame, aby ste papier použili ihneď po otvorení balenia. Zvyšný papier vložte späť do pôvodného balenia a uložte ho na rovnom povrchu.
Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou alebo vysušením.
Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
Neskladujte papier vo zvislej polohe ani neukladajte veľké množstvá papiera na seba.
Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s vysokou vlhkosťou, suchom alebo výraznými zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu formovať kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v miestnosti).

Skladovanie papiera vytlačeného v tomto zariadení

95FU-0A2