Systémové možnosti

Inštaláciou systémových doplnkov môžete ešte viac zlepšiť výkon zariadenia.

Súprava na tlač čiarových kódov

Tento doplnok umožňuje tlačiť čiarové kódy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Bar Code Printing (Tlač čiarových kódov) na lokalite online príručky.

Medzinárodná množina čísiel PCL

Táto možnosť umožňuje pridať pre tlačiareň PCL nasledujúce písma. Následne budete môcť tlačiť vo viacerých jazykoch v prostredí SAP Unicode.
Andale® a WorldType® Collection J (japonská verzia)
Andale® a WorldType® Collection K (kórejská verzia)
Andale® a WorldType® Collection S (verzia v zjednodušenej čínštine)
Andale® a WorldType® Collection T (verzia v tradičnej čínštine)
Na podporu rozdielov dizajnu znakov v závislosti od oblasti sú k dispozícii štyri verzie písma.
95FU-09Y