Dodatok

Táto kapitola obsahuje technické špecifikácie tohto zariadenia, popisy voliteľných možností, pokyny na použitie dokumentu Užívateľská príručka, vyhlásenia, informácie o autorských právach a ďalšie dôležité informácie pre zákazníkov. Odporúčame, aby ste si túto kapitolu prečítali.

Technické údaje zariadenia

Môžete si prezrieť špecifikácie zariadenia, sieťového prostredia atď.

Používanie voliteľných zariadení

Prečítajte si túto časť, v ktorej sa dozviete informácie o voliteľných zariadeniach a systémových možnostiach, vďaka ktorým je možné efektívnejšie používať zariadenie.

Odkazovanie na príručku tohto zariadenia

Prečítajte si nasledujúce časti, kde nájdete pokyny, ako sa majú používať rôzne príručky a Užívateľská príručka (táto príručka), vďaka ktorým porozumiete funkciám a postupom používania zariadenia.

Iné

V tejto časti sú uvedené základné operácie OS a táto časť obsahuje vyhlásenia, informácie o autorských právach a iné informácie.
95FU-098