Kompatibilita v rámci kancelárie

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania zariadenia ekologicky uvedomelým spôsobom.
Používanie režimu spánku na úsporu energie počas pohotovostného režimu
Zariadenie šetrí energiu tak, že sa prepne do režimu spánku, keď sa nepoužíva. Používatelia môžu šetriť energiu tak, že spustia len tie funkcie, ktoré vyžadujú, až keď sa zariadenie obnoví z režimu spánku.
95FU-09K