Produktivita

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe využívania špičkovej produktivity zariadenia na zjednodušenie každodenných činností vášho podniku.
Používanie zariadenia ihneď po jeho zapnutí
(rýchle spustenie)
Zadanie nastavení <Nastavenia rýchl. spust. pre hl. napáj.> skracuje čas potrebný na spustenie zariadenia po jeho zapnutí, čím sa dosiahne plynulejšia operácia zariadenia.
95FU-09E