Viacúčelový priečinok

Mnohoúčelový priečinok použite, ak chcete tlačiť na typ papiera, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier, ako sú napríklad štítky alebo obálky.

Vodiace lišty papiera

Upravte vodiace lišty papiera na presnú šírku vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do zariadenia. Stlačte páčku na uvoľnenie označenú na obrázku šípkou, aby sa uvoľnil zámok a posunuli sa vodiace lišty papiera.

Priečinok na papier

Pri vkladaní papiera otvorte priečinok na papier.
95FU-019