Časti a ich funkcie

Táto časť obsahuje informácie o častiach zariadenia (predná časť a interiér) a o ich fungovaní. Táto časť obsahuje aj informácie o spôsobe vkladania papiera, ako aj o názvoch a používaní klávesov na ovládacom paneli. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako sa má zariadenie správne používať.
95FU-015