Čistenie vonkajška

Pravidelne utierajte povrch zariadenia, aby bol čistý.
1
Vypnite napájanie a odpojte zástrčku zo zásuvky.
Vypnutie zariadenia
Pred vypnutím napájania skontrolujte prevádzkový stav zariadenia. Napájanie môžete vypnúť, aj keď zariadenie vykonáva operáciu. Operácia sa však môže prerušiť alebo sa môžu poškodiť údaje.
2
Utrite povrch zariadenia.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode alebo v zriedenom miernom čistiacom prostriedku, dobre handričku vyžmýkajte a utrite zariadenie.
Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
3
Pripojte zástrčku do zásuvky a zapnite zariadenie.
Zapnutie zariadenia
95FU-084