Údržba

Táto časť obsahuje informácie o údržbe a správe zariadenia, ako napríklad pravidelné čistenie a výmena spotrebného materiálu. Obsahuje aj informácie o údržbovom servise poskytovanom spoločnosťou Canon. Informácie o preventívnych opatreniach, ktoré je potrebné vykonávať počas údržby, nájdete v časti Dôležité bezpečnostné pokyny.
Údržba a kontrola
Výkonové diely na opravy a tonerové kazety budú dostupné najmenej sedem (7) rokov po skončení výroby tohto modelu zariadenia.
Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, pozrite časť „Keď sa problém nedá vyriešiť“ v užívateľskej príručke. Ak sa problém stále nie je možné vyriešiť alebo si myslíte, že je potrebné zariadenie skontrolovať, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
Inštalácia
Ak zaregistrujete, že prevádzka zariadenia je v niektorých prevádzkových režimoch alebo z dôvodu vášho okolia hlučná, odporúčame zariadenie nainštalovať na inom mieste ako vo vašej kancelárii.
Vo vnútorných častiach zariadenia sa môžu vytvárať kvapôčky vody (kondenzácia), ak sa miestnosť so zariadením rýchlo zohreje alebo ak zariadenie presuniete zo studeného alebo suchého prostredia do horúceho alebo vlhkého prostredia. Používanie zariadenia v týchto podmienkach môže spôsobiť problémy, napríklad zaseknutie papiera, nízku kvalitu tlače alebo poruchy. Pred používaním nechajte zariadenie minimálne dve hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
Zariadenia a úložnými systémami, ako sú napríklad pevné disky, nemusia správne fungovať, keď sa používajú vo veľkých výškach (približne 3 000 m nad morom a vyššie).

Základné čistenie

Výmena spotrebného materiálu

Ďalšia údržba a nastavenie

95FU-082