Úprava štandardnej sýtosti

Ak sa sýtosť nezlepší vykonaním úpravy sýtosti, možno ju bude možné zlepšiť korekciou štandardnej sýtosti.
1
Vyberte <Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba> <Nastaviť kvalitu obrazu> <Upravte objem tonera použ. na far. tlač>.
2
Nastavte štandardnú sýtosť.
Upraví sa celková sýtosť tlačeného materiálu vrátane vyplnených oblastí, textu, čiar a stredných sýtostí. Toto nastavenie by sa malo využívať hlavne na úpravu maximálnej sýtosti.
3
Stlačte tlačidlo .
95FU-08C