Úprava kvality tlače

Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, nastavte nižšie uvedené nastavenia.

Nastavenie polohy tlače

Tu je možné upraviť polohu tlače v prípade, že je tlačený obsah nesymetrický alebo prečnieva z rozsahu tlače.
Adjusting the Print Position

Nastavenie štandardnej sýtosti

Ak sa sýtosť nezlepší vykonaním úpravy sýtosti, možno ju bude možné zlepšiť korekciou štandardnej sýtosti.
Úprava štandardnej sýtosti
95FU-089