Špecifikovanie adries MAC v nastaveniach brány firewall

Môžete obmedziť komunikáciu iba na zariadenia so zadanými MAC adresami alebo blokovať zariadenia so zadanými MAC adresami, ale povoliť iné komunikácie.
Táto funkcia nie je k dispozícii pri pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN alebo vedľajšej linke.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Network Settings]  [Outbound Filter] alebo [Inbound Filter] pod položkou [MAC Address Filter].
Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku [Inbound Filter].
4
Zadajte nastavenia na filtrovanie paketov.
Vyberte predpoklad (predvolené zásady) na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so zariadením a potom zadajte MAC adresy pre výnimky.
[Use Filter]
Začiarknutím políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušte označenie začiarkavacieho políčka na zrušenie obmedzenia.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so zariadením.
[Reject]
Vyberte túto položku, ak chcete povoliť pakety komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané alebo prijaté zo zariadení, ktorých MAC adresy sú zadané v položke [Exception Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
Vyberte túto položku, ak chcete blokovať pakety komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané alebo prijaté zo zariadení, ktorých MAC adresy sú zadané v položke [Exception Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
5
Špecifikujte adresy výnimiek.
Zadajte adresu MAC do textového poľa [Address to Register] a kliknite na položku [Add].
Nemusíte oddeľovať adresu spojovníkmi ani dvojbodkami.
Ak je adresa MAC zadaná nesprávne, možno nebudete mať prístup k zariadeniu zo vzdialeného používateľského rozhrania. V tomto prípade nastavte položku <Použiť filter> na možnosť <Off> pre položku <Odchádzajúci filter>/<Prichádzajúci filter> v položke <Filter adries MAC> z ovládacieho panela.
Ak sú MAC adresy nesprávne zadané, možno nebudete môcť získať prístup k zariadeniu cez Remote UI (Vzdialené PR). V takom prípade musíte nastaviť položku <Filter adries MAC> na položku <Vyp.>. <Sieť>
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
6
Kliknite na položku [OK].
Vymazanie MAC adresy z výnimiek
Vyberte MAC adresu a kliknite na položku [Delete].
Používanie ovládacieho panela
Filtrovanie adries MAC môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. <Sieť>
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
95FU-04A