Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall

Nakonfigurovaním filtrovania paketov tak, aby bola povolená len komunikácia so zariadeniami, ktoré majú konkrétnu adresu IP alebo adresu MAC, môžete znížiť riziko neoprávneného prístupu tretích osôb. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
95FU-048