Obmedzenie používania ovládacieho panela

Na ochranu nastavení zariadenia pred neúmyselnými zmenami alebo operáciami môžete obmedziť používanie funkcií a tlačidiel na ovládacom paneli.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Management]  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
Vyberte tlačidlá a funkcie, ktoré chcete uzamknúť, a kliknite na [OK].
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
95FU-050