Obmedzenie funkcií stroja

Zariadenie umožňuje obmedziť určité funkcie, ktoré by mohli viesť k úniku informácií alebo by sa dali zneužiť. Je takisto možné úplne zakázať používanie jednotlivých funkcií.
Obmedzenie tlače z počítača
Môžete zakázať tlač dokumentov z počítača všetkým používateľom alebo povoliť tlač len v prípade, že sa používateľ overí v zariadení. Takisto sa dá zariadenie nakonfigurovať tak, že bude možná len kódovaná zabezpečená tlač dokumentov. Obmedzenie tlače z počítača
Obmedzenie používania pamäťových médií
Aj keď pamäťové médiá, ako sú pamäťové zariadenia USB, sú praktické, zároveň zvyšujú potenciálne bezpečnostné riziká, napríklad riziko úniku informácií. Pre pamäťové médiá môžete nastaviť obmedzenia prístupu na základe vašej politiky zabezpečenia. Obmedzenie používania pamäťových médií
Obmedzenie používania ovládacieho panela
Na ochranu nastavení zariadenia pred neúmyselnými zmenami alebo operáciami môžete obmedziť používanie funkcií a tlačidiel na ovládacom paneli. Obmedzenie používania ovládacieho panela
95FU-04W