Zobrazenie správ od správcu

Na stránke portálu Remote UI (Vzdialené PR) je možné zobrazovať hlásenia pre používateľov. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Zadajte správu a kliknite na [OK].
[Message]
Zadajte obsah hlásenia. Toto nastavenie odporúčame na zobrazovanie prevádzkových tipov a iných správ s nízkou prioritou.
[ Remote UI]
Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť hlásenie na stránke portálu Remote UI (Vzdialené PR).
[Support Link]
Zadajte prepojenie na informácie o podpore pre zariadenie, ktoré sa majú zobraziť na stránke portálu Remote UI (Vzdialené PR).
95FU-05C