Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))

Zariadenie je možné obsluhovať na diaľku z webového prehliadača počítača a vykonávať operácie, ako je kontrola stavu tlače, zmena nastavení zariadenia alebo úprava adresára. Táto praktická funkcia umožňuje obsluhovať zariadenie priamo od stola. Ak chcete obsluhovať zariadenie na diaľku, zadajte do webového prehliadača adresu IP zariadenia a otvorte stránku portálu vzdialeného PR. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre vzdialené PR nájdete v časti Systémové prostredie.
Ako používať vzdialené PR
Táto časť opisuje postup prihlasovania do vzdialeného PR a funkcie na hlavnej obrazovke vzdialeného PR.
Kontrola stavu čakajúcich dokumentov a zariadenia
Táto časť opisuje, ako kontrolovať stav tlačených dokumentov, ako aj informácie o chybách a zostávajúce množstvo papiera.
Ďalšie funkcie dostupné vo vzdialenom PR
Táto časť opisuje rôzne ďalšie praktické funkcie, ktoré je možné vykonávať z počítača prostredníctvom vzdialeného PR, ako je úprava adresára, kontrola schránky faxu/I-faxu z počítača alebo zálohovanie nastavení zariadenia v pre prípad potreby.
Nepristupujte na iné webové stránky, kým je Remote UI (Vzdialené používateľské rozhranie) zariadenia otvorené vo webovom prehliadači. Dbajte tiež na to, aby ste zatvorili webový prehliadač, ak sa vzdialite od počítača počas zmeny nastavení pomocou rozhrania Remote UI (Vzdialené používateľské rozhranie) alebo keď dokončíte zmenu nastavení.
Keď sa používa server proxy
Prístup k zariadeniu cez server proxy nie je možný. Ak vo svojom prostredí používate server proxy, nakonfigurujte webový prehliadač tak, aby obchádzal server proxy a pripájal sa priamo k zariadeniu.
95FU-051