Nastavenie webovej stránky na nákup spotrebného materiálu

Môžete nastaviť prepojenie na webovú stránku na nákup spotrebného materiálu, ktorá sa zobrazí pri kontrole informácií o spotrebnom materiáli zo vzdialeného UR. Nastavenie prepojenia na webovú stránku uľahčí používateľom nákup spotrebného materiálu.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Management] [Information for Purchasing Consumables].
4
Podľa potreby špecifikujte nastavenia.
 [Supplier]
Zadajte názov miesta na nákup spotrebného materiálu.
 [E-Mail Address]
Zadajte e-mailovú adresu miesta na nákup spotrebného materiálu.
 [URL]
Zadajte adresu URL miesta na nákup spotrebného materiálu.
 [Display Consumables Purchase Button]
Vyberte toto nastavenie, ak sa má vo vzdialenom UR zobrazovať tlačidlo na prístup na webovú stránku na nákup tonerových kaziet.
 [Use Toner Status]
Vyberte toto nastavenie, ak používate nástroj na oznamovanie úrovní tonerovej kazety.
 [Display Consumables Purchase Button When Using Toner Status]
Vyberte toto nastavenie, ak sa má v nástroji na oznamovanie úrovní tonerovej kazety zobrazovať tlačidlo na prístup na webovú stránku na nákup tonerových kaziet.
5
Kliknite na položku [OK].
Toto nastavenie môže špecifikovať len používateľ s oprávneniami Administrator.
Toto nastavenie je možné importovať a exportovať len medzi zariadeniami toho istého radu. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
95FU-05E