Konfigurácia nastavení politiky zabezpečenia

Nastavenia zariadenia súvisiace so zabezpečením informácií možno uplatňovať a spravovať súhrnne. Odporúča sa, aby správca zabezpečenia informácií zodpovedný za správu politiky zabezpečenia uplatňoval v zariadení politiku zabezpečenia v súlade s politikou vašej organizácie. Na konfiguráciu politiky zabezpečenia sa treba prihlásiť do Remote UI (Vzdialené PR) s oprávneniami správcu.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Kliknite na [Security Policy Settings].
Zobrazia sa upozornenia týkajúce sa nastavenia. Pozorne si ich prečítajte a presvedčte sa, či im rozumiete.
Ak nie je nakonfigurované žiadne heslo (Používanie hesla na ochranu nastavení politiky zabezpečenia), prečítajte si obsah, kliknite na [OK] a pokračujte krokom 6.
5
Zadajte heslo a kliknite na [Log In].
6
Nakonfigurujte potrebné položky a kliknite na [OK].
Informácie o nastaveniach nájdete v časti Nastavenia položiek politiky zabezpečenia.
Nastavenia súvisiace s položkami označenými fajočkou nie je možné zmeniť pomocou ikony <Nastaviť> ani Remote UI (Vzdialené PR).
V prípade nastavení zariadenia, ktoré boli zmenené pri použití nastavení politiky zabezpečenia sa pôvodne nastavené hodnoty nedajú obnoviť jednoducho zrušením začiarkavacieho políčka. Na zmenu nastavení použite ikonu <Nastaviť> alebo Remote UI (Vzdialené PR).
7
Kliknite na [OK].
Ak je nakonfigurovaná politika zabezpečenia a na ovládacom paneli alebo v Remote UI (Vzdialené PR) otvoríte obrazovku [Settings/Registration], zobrazí sa hlásenie, že dané funkcie a operácie sú obmedzené.

Použitie nastavení politiky zabezpečenia v inom zariadení

Nastavenia politiky zabezpečenia zariadenia je možné importovať a exportovať. Použitím rovnakej politiky vo viacerých zariadeniach* je možné spravovať všetky zariadenia v organizácii prostredníctvom identických nastavení. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
* Len zariadenia od spoločnosti Canon, ktoré sú kompatibilné s nastaveniami politiky zabezpečenia.
Nastavenia politiky zabezpečenia možno importovať, len ak je heslo nastavenia politiky zabezpečenia na exportujúcom zariadení rovnaké ako heslo na importujúcom zariadení alebo ak nebolo nastavené heslo pre importujúce zariadenie. Ak heslo pre importujúce zariadenie nebolo nastavené, heslo nakonfigurované pre exportujúce zariadenie sa nastaví pre importujúce zariadenie.
95FU-03J