Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie

Je bežnou praxou organizácií prijať politiku zabezpečenia definujúcu základné ciele a normy bezpečnosti informácií, podľa ktorých sa budú prevádzkovať informačné zariadenia, ako sú počítače a tlačiarne/multifunkčné tlačiarne. V tomto zariadení je možné viaceré nastavenia súvisiace s politikou zabezpečenia spravovať súhrnne cez Remote UI (Vzdialené PR) a je tiež možné nastaviť špeciálne heslo, aby nastavenia mohol zmeniť len správca zabezpečenia informácií. Pred konfiguráciou týchto nastavení sa presvedčte, či je Remote UI (Vzdialené PR) nastavené na používanie šifrovania TLS. Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
Účelom nastavení politiky zabezpečenia je správa všetkých funkcií a nastavení súvisiacich so zabezpečením informácií, nie samotné zabránenie úniku informácií.
95FU-03F