Priame pripojenie

Aj v prostredí bez smerovača bezdrôtovej siete LAN môžete zariadenie pripojiť k mobilnému zariadeniu pomocou režimu prístupového bodu alebo služby Wi-Fi Direct. Tieto možnosti poskytujú pripojenie medzi zariadením a zariadením bez potreby konfigurácie komplikovaných nastavení.

Príprava na priame pripojenie

Nadviažte pripojenie pomocou režimu prístupového bodu v nasledujúcom poradí.
Skontrolujte nastavenia siete zariadenia.
Vyberte možnosť <Nastaviť> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia IPv4> nastavte položku <Použiť IPv4> na možnosť <Zap.>.
Pripravte si mobilné zariadenie.
Nakonfigurujte mobilné zariadenie tak, aby ste aktivovali pripojenie Wi-Fi.
Pripravte zariadenie na pripojenie.
Vyberte položku <Nastaviť> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripojenia> nastavte položku <Použiť priame pripojenie> na možnosť <Zap.>.
Vyberte položku <Nastaviť> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripojenia> v časti <Typ priameho pripojenia> vyberte typ priameho pripojenia, ktoré chcete použiť.
Stlačte tlačidlo <Mobilný portál> (Obrazovka <Domov> <Direct Connection>  <Pripojiť>.
Ak vyberiete možnosť <Bezdr. sieť LAN> alebo <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN> v časti <Vybrať rozhranie>, možnosť <Wi-Fi Direct> nebude možné použiť v časti <Typ priameho pripojenia>. <Vybrať rozhranie>
Podrobné informácie o používaní služby Canon PRINT Business nájdete v súvisiacich príručkách. (https://global.canon/gomp/)
Ak sa v hornej časti ovládacieho panela zobrazí hlásenie <Nemožno používať s aktuálnymi nastav. Kontaktujte správcu systému.> a položku <Pripojiť> nie je možné zvoliť, overte, či je možnosť <Použiť priame pripojenie> nastavená na hodnotu <Zap.>. Ak je možnosť <Použiť priame pripojenie> nastavená na hodnotu <Zap.> a tlačidlo <Pripojiť> nie je možné stlačiť, zmeňte IP adresu v časti <Nastavenia adresy IP priameho pripojenia>. <Použiť priame pripojenie><Nastavenia adresy IP priameho pripojenia>
Keď používate režim prístupového bodu a spustíte zariadenie s možnosťou <Nechať akt., ak je špec. SSID/sieť. kľúč> nastavenou na hodnotu <Zap.>, priame pripojenia budú k dispozícii bez výberu položky <Mobilný portál>  <Pripojiť>. <Nechať akt., ak je špec. SSID/sieť. kľúč>

Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)

Vytvorenie pripojenia medzi zariadením a mobilným zariadením môže chvíľu trvať.

Manuálne pripojenie

1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
Keď je mobilné zariadenie už pripojené, prejdite na krok 3.
2
Vyberte položku <Pripojiť>.
3
Nakonfigurujte nastavenia pripojenia v mobilnom zariadení použitím identifikátora SSID a informácií o sieťových kľúčoch, ktoré sa zobrazujú na obrazovke zariadenia.
4
Po dokončení požadovaných operácií vyberte možnosť Odpojiť.

Priame pripojenie (Wi-Fi Direct)

Pripojenie k zariadeniu z mobilného zariadenia

1
V mobilnom zariadení spustite možnosť priameho pripojenia.
Na obrazovke s nastaveniami Wi-Fi v mobilnom zariadení otvorte obrazovku služby Wi-Fi Direct a v zozname zariadení, ktoré boli službou Wi-Fi Direct detegované, ťuknite na zariadenie.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie s informáciou o tom, že z mobilného zariadenia bola prijatá požiadavka na pripojenie.
2
Na obrazovke zariadenia vyberte možnosť <Áno>.
Takto nadviažete pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením.
3
Po dokončení požadovaných operácií vyberte možnosť Odpojiť.

Pripojenie k mobilnému zariadeniu zo zariadenia

1
V zozname zobrazenom na obrazovke vyberte názov zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom vyberte tlačidlo [Pripojiť].
Zobrazí sa obrazovka na výber povolenia na pripojenie k mobilnému zariadeniu.
2
Na obrazovke mobilného zariadenia ťuknite na položku [Áno].
Takto nadviažete pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením.
3
Po dokončení požadovaných operácií vyberte možnosť Odpojiť.
Ak chcete skontrolovať pripojené mobilné zariadenia, vyberte tlačidlo <Informácie o pripojení> na obrazovke <Direct Connection>.
Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti od mobilného zariadenia, ktoré používate.
Tento stav pohotovostného režimu pripojenia sa skončí vtedy, keď nevytvoríte bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia do piatich minút od zobrazenia názvu zariadenia.
Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
95FU-036