Priama tlač súborov bez ich otvárania

Pomocou vzdialeného PR je možné tlačiť súbory uložené v počítači alebo na sieti priamo zo zariadenia bez používania ovládača tlačiarne. Súbory nepotrebujete otvárať v počítači, ak ich chcete vytlačiť.
1
Spustite vzdialené PR. Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Direct Print]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Vyberte formát súboru a potom súbor.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
Ak je nastavené heslo pre súbor PDF, stlačte tlačidlo [Specify PDF File]  zadajte heslo do poľa [Document Password]. V prípade tlače súborov PDF s prepojením na server správy oprávnení [Specify PDF File]   zadajte meno používateľa pre server správy oprávnení do poľa [Policy Server User Name] a heslo pre server správy oprávnení do poľa [Policy Server Password].
Ak chcete vytlačiť súbor PDF s nastaveným zákazom tlače alebo súbory PDF, ktoré v rámci vysokého rozlíšenia umožňujú iba tlač s nízkym rozlíšením, zadajte hlavné heslo.
V závislosti od vybratého formátu papiera sa tlač súborov PDF a XPS môže zrušiť.
5
Kliknite na [Start Printing].
Spustí sa tlač.
Počas prenosu súboru neklikajte opakovane na tlačidlo [Start Printing]. V opačnom prípade môže dôjsť k chybe súboru a súbor sa nemusí preniesť.
V závislosti na údajoch nemusí tlač prebehnúť správne.
Ak nie je možná tlač v režime priamej tlače alebo dochádza k odchýlke polohy tlače, správna tlač sa možno bude dať obnoviť otvorením súborov z aplikácie a použitím ovládača tlačiarne.
95FU-02U