Tlač

Môžete tlačiť dokumenty a obrázky pripravené na počítači. Táto časť vás oboznámi so základnými postupmi a pohodlnými funkciami tlače.

Úvodné oboznámenie sa so základnými postupmi

Táto časť opisuje základné prevádzkové postupy pri tlači z počítača.

Pokročilé funkcie tlače

Táto časť vás oboznámi s funkciami, ktoré sa používajú, ak chcete vytlačiť vzorovú dávku alebo upraviť dokument pred tlačou veľkého množstva strán, eliminovať ponechanie alebo kopírovanie vytlačeného papiera atď.

Tlač v rôznych prostrediach

Táto časť vás oboznámi s metódami tlače bez použitia ovládača tlačiarne v zariadení, ako je napríklad tlač bez počítača počas služobnej cesty a pod.
Fotografie, súbory PDF a ďalšie materiály môžete tlačiť z mobilného zariadenia, napríklad smartfónu, tabletu atď. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie s mobilnými zariadeniami.
95FU-02E