<Nastaviť kvalitu obrazu>

Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu obrazu na tlač.
<Nastaviť polohu tlače>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>
Tu je možné upraviť polohu tlače v prípade, že je tlačený obsah nesymetrický alebo prečnieva z rozsahu tlače. Adjusting the Print Position
<Režim zabránenia vzoru kvapky vody>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>  <Špeciálne spracovanie>
Keď sa pri obojstranných úlohách tlače zobrazujú v poltónových obrazoch striekance, biele pásy, pruhy a pod., môžete nastaviť <Režim zabránenia vzoru kvapky vody>. Ak sa ihneď po zapnutí zariadenia v prostredí s nízkou teplotou reprodukcia poltónov vo výtlačkoch výrazne líši od pôvodného dokumentu, nastavte tento režim na <Zap.>.
<Režim zabránenia zahmlievania>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>  <Špeciálne spracovanie>
Ak zariadenie používate v prostredí s nízkou vlhkosťou, toner sa môže do istej miery naniesť na miesto, ktoré by mala zostať nepotlačené (biela oblasť). Tento problém možno vyriešiť, ak nastavíte položku <Režim zabránenia zahmlievania> na možnosť <Zap.>.
<Nastaviť fixačnú úroveň pre obálky>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>  <Špeciálne spracovanie>
Ak sú pri tlači na obálky ich chlopne zlepené (čo by nemali byť) alebo je slabá fixácia tonera, môžete upraviť úroveň fixácie.
<Opr. fix. pre úl. s MÚ zásobn. (hrubý 4)>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>  <Špeciálne spracovanie>
Tento režim zlepšuje výsledky tlače, keď je obraz bledý, pretože na papier sa fixuje nedostatočné množstvo tonera.
<Nastaviť štandardnú sýtosť>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>
Ak sa sýtosť tlače výrazne líši od pôvodného dokumentu, celková sýtosť tlačeného materiálu sa upraví tak, aby sa približovala originálu, vrátane vyplnených oblastí, textu, čiar a stredných sýtostí.
<Nastavte hustotu pre konkrétny papier>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>
Keď sa tonerová kazeta používa dlhšie, tlač môže byť na niektorých papieroch slabá. Toto nastavenie môže tento problém zlepšiť.
95FU-07A