<Nastavenia zabezp.>

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa zmien systému.
<Overiť systém pri spustení>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia systému>
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby počas spúšťania overoval integritu firmvéru a aplikácií nainštalovaných v zariadení.
<McAfee Embedded Control>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia systému>
Počas prevádzky zariadenia má funkcia McAfee Embedded Control v záujme zlepšenia stability systému zabrániť neautorizovanej úprave programu a spúšťaniu neautorizovaných programov.
95FU-080