<Dostupnosť>

Táto časť opisuje nastavenia na zlepšenie dostupnosti, ako je inverzia farieb obrazovky alebo nastavenie času zobrazenia správy.
<Invertovať farby obrazovky>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Dostupnosť>
Farby zobrazenia na displeji je možné invertovať. Ak je displej ťažko čitateľný aj po úprave položky <Jas podsvietenia>, vyskúšajte použiť toto nastavenie.
<Kontrast>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Dostupnosť>
Umožňuje upraviť kontrast (rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami) displeja, aby vyhovoval miestu inštalácie zariadenia.
<Jas podsvietenia>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Dostupnosť>
Umožňuje nastaviť jas displeja tak, aby bol vhodný pre miesto inštalácie zariadenia.
<Čas zobrazenia správy>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Dostupnosť>
Umožňuje špecifikovať interval v sekundách, v ktorom sa majú striedavo zobrazovať dve rôzne správy.
<Rýchlosť posunu>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Dostupnosť>
Umožňuje upraviť rýchlosť posúvania obrazovky výberom z troch úrovní.
95FU-077