<Predvoľby>

Položka
Opis
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach zobrazenia.
Táto časť opisuje nastavenia časovača a energie.
Táto časť popisuje nastavenia siete.
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach USB.
Táto časť opisuje nastavenia na zlepšenie dostupnosti, ako je inverzia farieb obrazovky alebo nastavenie času zobrazenia správy.
Táto časť popisuje nastavenia hlasitosti zvuku.
95FU-072